Muur metselen

In dit onderdeel van Mijnkluswijzer.nl wordt uitleg gegeven hoe u zelf een muur kunt metselen. Wanneer u nog niet veel ervaring heeft met het metselen van muren en dit de eerste keer is, is het raadzaam om met een kleine muur te beginnen. Met behulp van de onderstaande uitleg kunt u zelf een muur voor de tuin, garage, huis of schuur metselen. Wel is het raadzaam om te informeren aan welke eisen de muur moet voldoen om ervoor te zorgen dat de te metselen muur straks sterk genoeg is. Hierbij moet u denken aan een dragende muur of binnenmuur en welk metselverband u hierbij dient te gebruiken. Met behulp van de instructie video krijgt u inzicht hoe u te werk gaat.
Instructie video muur metselen

Welk metselverband gebruiken

Er zijn verschillende soorten verbanden die u kunt kiezen bij het metselen. Het is wel belangrijk dat de muur wordt gemetseld in verband, zodat deze stevig genoeg is. Stenen mogen nooit exact boven elkaar te liggen en dienen dus altijd te verspringen. De meeste voorkomende verbanden zijn halfsteens- of vlaamsverband.

Metselprofielen stellen

Voordat u gaat metselen, worden eerst de metselprofielen geplaatst. De metselprofielen komen op de hoeken van de te metselen muur. Met behulp van houten latten plaats u de profielen door middel van spijkers aan de ondergrond vast. Zorg ervoor dat de profielen waterpas staan en dat de houtenlatten waarmee het profiel is gesteld, aan de buitenkant van de muur komen te staan. Hierdoor voorkomt u dat u tijdens het metselen voldoende ruimte heeft en de latten niet in de weg staan.

Wanneer er een deur in de te metselen muur moet komen, dient u het kozijn alvast te plaatsen. Met behulp van houtenlatten stelt u het kozijn en ook het deurkozijn moet waterpas staan. Het is raadzaam om ook aan de binnenkant van het kozijn een lat te plaatsen. Hiermee voorkomt u dat het metselwerk het kozijn naar binnen kan duwen.

Zodra de profielen zijn geplaatst, kunt u de lagenmaat gaan aanbrengen op de profielen. Leg 10 stenen naast elkaar en meet de totale afstand op. Dit getal deelt u door 10 en tel daar bovenop de voegbreedte van 10 of 12mm bij op. Dit wordt de lagenmaat genoemd. Zet deze lagenmaat op de profielen, zodat u tijdens het metselen van de muur weet op welke hoogte de metselstenen dienen te komen. Tussen de profielen spant u het metselkoord op de zojuist aangebrachte lagenmaat.

Metselspecie aanmaken

De mengverhouding van metselspecie is 1 metselcement : 3 zand. Het zand dat u voor metselspecie gebruikt is standaard metselzand. Er bestaat ook voegzand en zilverzand, maar dit moet u niet gebruiken. Voegzand is namelijk te fijn qua structuur en zilverzand heeft de eigenschap dat alle korrels even groot zijn en is daarom minder geschikt.

Eerst worden het zand en cement droog voorgemengd, waarna u het water kunt toevoegen. De werkbaarheid neemt in de eerste minuten van het mengen toe (niet meteen meer water toevoegen). Daarnaast vragen minder zuigende stenen om een stuggere metselmortel. Een stuggere metselspecie krijgt u door minder water toe te voegen aan de metselmortel. Omdat metselmortel beperkt houdbaar is, is het aan te raden niet meer metselmortel aan te maken, dan binnen 2 uur verwerkt kan worden.

Belangrijk is dat de metselspecie goed wordt gemengd, zodat er een klontvrije massa ontstaat. Het is raadzaam om voor het metselen eerst de 1-minuut-proef uit te voeren om het gewenst vochtgehalte van de stenen te controleren. Hierbij worden 2 stenen op elkaar gemetseld en onder lichte druk, gedurende 1-minuut, vastgehouden. Als de stenen vervolgens uit elkaar worden getrokken, moet op beide stenen metselspecie achterblijven. Zo niet, dan zijn de stenen te nat of te droog.
Het metselen van de muur

U kunt nu beginnen met het metselen van de muur. De eerst laag wordt altijd iets dikker aangebracht dan de normale voegmaat. Plaats de metselspecie op de vloer/fundering en breng de steen aan tegen het profiel. Zorg er wel voor dat er geen metselspecie tussen het profiel en de steen zit. Met een links/rechtse beweging brengt u de steen op de juiste hoogte. De overtollige metselspecie haalt u met de troffel weg en stopt het terug in de speciekuip. Vervolgens brengt u weer metselspecie aan en vlij de 2de steen tegen de eerste steen aan. Door de links/rechtse beweging zorgt u ervoor dat ook deze op de juiste hoogte komt. De voegafstand is 5-12mm. U maakt vervolgens op deze wijze de eerste laag af.

Na de eerste laag, verplaatst u het metselkoord omhoog, die u van te voren heeft afgetekend op de profielen. Bij de 2de laag dienen de metselstenen te verspringen (metselverband), zodat de muur stevig genoeg wordt. Verder blijft u dit proces herhalen, tot de muur in zijn geheel is gemetseld. Controleer tussentijds met een waterpas of een scheve muur te voorkomen.

Zodra de muur is gemetseld, dienen de voegen uitgekrabd te worden met een voegspijker zodat er straks gevoegd kan worden. Met het uitkrabben van de voegen kunt u beginnen zodra de metselspecie nauwelijks meer is in te drukken is. De diepte van het uitkrabben is gelijk aan de hoogte van de voeg. Krab eerst de horizontale voeg uit (lintvoeg), waarna u de verticale voeg (stootvoegen) kunt uitkrabben. Na 2 weken kunt u de muur voegen.

Metselstenen op maat maken

Wanneer u stenen op maat moet maken, brengt u een groef aan op de plaats waar deze gebroken moet worden. Zodra de groef is aangebracht, kunt u met behulp van een sabel en een hamer de steen doormidden slaan.

Witte uitslag op het mestelwerk voorkomen

Om witte uitslag te beperken, hebben wij hieronder een aantal punten neergezet waarop u moet letten als u een muur gaat metselen;

1) Er mag geen water langs het metselwerk stromen. Denk daarbij aan hemelwaterafvoer die nog niet gereed is.

2) Het metselwerk moet worden beschermd tegen uitdrogen. Dit kunt u doen door het metselwerk te bedekken met een folie of het te benevelen met water tot dat het metselwerk geen water meer opneemt. Dit voorkomt verdamping van water en daarmee beperkte sterke ontwikkeling van de metselmortel (verbranding wordt dit ook wel genoemd).

3) Vers metselwerk moet worden beschermd tegen de regen door het af te dekken met folie. Dit verlaagt de kans op witte uitslag.

4) Bij vorst kan er beter helemaal niet gemetseld worden in verband met bevriezingsgevaar van het metselwerk.

5) Zorg dat er geen water in de spouw kan komen. Dit voorkomt witte uitslag op de stenen.

6) Vermijd opspattend en afdruipend regenwater, door de eerste steigerplank (tegen het metselwerk aan) na het metselen te verwijderen.