Mijnkluswijzer is onderdeel van OfferteAdviseur B.V. OfferteAdviseur B.V. verwerkt diverse persoonsgegevens van betrokkenen die gebruik maken van onze websites en of een offerteaanvraag indienen.. In onze privacy policy leggen we uit waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij ermee omgaan, onder welke omstandigheden dat gebeurt en wat uw rechten zijn als betrokkene. Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan gerust contact met ons op. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

 • OfferteAdviseur B.V.
  Van Asch van Wijkstraat 4B
 • 3811LP Amersfoort
  Openingstijden tussen 9.00-17.00.
 • Kvk: 69684596
 • Mail: info(@)offerteadviseur.nl

In deze kluswijzer:

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Zo gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en hanteren wij passende beveiligings-)maatregelen om onder andere die vertrouwelijkheid te waarborgen. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens slechts als daarvoor een wettelijke grondslag is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Gegevens voor analyse

OfferteAdviseur wil uitstekende service bieden. Daarom is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gedrag van onze bezoekers op de website te analyseren. Hiervoor hebben we gegevens nodig die we hieronder nader uitzetten. Wij vragen eerst uw toestemming alvorens wij deze persoonsgegevens verwerken.

Activiteit op de website OfferteAdviseur houdt statistieken bij om de website te optimaliseren zodat u voorzien wordt van super snelle service. Hierdoor moeten we wel bijhouden hoe vaak een pagina bezocht wordt.
Activiteit tussen websites OfferteAdviseur beheert ook andere specifieke subwebsites. Daarnaast heeft OfferteAdviseur samenwerkingsverbanden met partners waardoor bezoekers binnen komen via een andere website. Dit soort gegevens worden bijgehouden.
Internetbrowser en soort apparaat Om goede analyses te maken moeten wij weten of onze website op elk apparaat en elke internetbrowser werkt. Hiervoor verzamelen wij gegevens. Webpagina’s met een langzame laadtijd en foutmeldingen worden op deze manier zodanig geoptimaliseerd dat de bezoeker voorzien wordt van een snelle website.

Doeleinden en gronden van verwerking

Hieronder zetten wij uiteen voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat daarvoor de wettelijke grondslag is.

Doel verwerking persoonsgegevens website Wettelijke grondslag(en)
Onze dienstverlening via ons online platform. Wij verwerken daarbij hoofdzakelijk uw contactgegevens en adresgegevens alsmede de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van offerteaanvragen Uitvoering overeenkomst
Relatiebeheer en/of aanprijzingen van eigen soortgelijke producten en/of diensten Gerechtvaardigd belang
Administratieve doeleinden en uitvoering wettelijke

(administratie)verplichtingen

Wettelijke verplichting
Gerechtvaardigd belang
Statistische analyse (website) Toestemming
Communicatie naar aanleiding van een verzoek via (het contact formulier van) de

website

Uitvoering overeenkomst
Communicatie in het kader van kwaliteitsdoeleinden Gerechtvaardigd belang

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij daar toestemming voor is gegevens door de ouders of voogd. Wij hebben niet de mogelijkheid om de leeftijd van een bezoeker te achterhalen. Ouders worden aangeraden om online activiteiten van hun kinderen in de gaten te houden om te voorkomen dat er gegevens wordt verzameld van kinderen zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben van een minderjarige? Neem dan direct contact op via info@offerteadviseur.nl.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u recht op inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen kunt u ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik daarvan te beperken of daartegen bezwaar te maken. Als u voor een specifiek doeleinde toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in sommige gevallen ook recht om deze persoonsgegevens te verkrijgen in een vorm/bestand waarin u deze eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Voor het uitoefenen van één van deze rechten, kunt u een schriftelijk verzoek aan ons sturen. Opgemerkt zij dat de wet- en regelgeving aantal uitzonderingen kent op bovenstaande rechten. U heeft daarnaast het recht klachten voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). Vragen en/of verzoeken kunt u versturen aan info(@)offerteadviseur.nl of versturen aan het adres zoals bovenaan vermeld.

Delen van gegevens

Wij verstrekken persoonsgegevens slechts aan derden en/of (hulp)personen voor zover dit noodzakelijk is voor het rechtmatige doel van de verwerking. Tot deze categorieën van ontvangers, behoren voornamelijk: medewerkers, accountants, webhosts, ICT-dienstverleners, administrateurs.

Alle door ons ingeschakelde (hulp)personen/derden, waaronder medewerkers en verwerkers hebben zich ertoe verbonden om vertrouwelijkheid in acht te nemen of zijn door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid gebonden. Met alle verwerkers is een verwerkersovereenkomst gesloten ter waarborging van de privacy van u als betrokkenen.

Als u een offerteaanvraag indient worden uw persoonsgegevens gedeeld met maximaal 4 vakspecialisten die uw opdracht kunnen uitvoeren. Specialisten die gebruik maken van de diensten van OfferteAdviseur zijn verbonden aan de algemene voorwaarden waarin staat dat zij verplicht zijn zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan in overeenstemming met de AVG.

Matchmakingpartners

Onze websites maken tevens gebruik van invulformulieren van zogeheten Matchmakingpartners. Deze partijen koppelen de vragers en aanbieders van diensten net als dat OfferteAdviseur dat in alle andere gevallen doet. Dit gebeurt doorgaans via een zogeheten “iframe” (feitelijk een website in een website). De Matchmakingpartners verwerken dan ook uw aanvraag of offerte en brengen u met de andere gebruiker in contact. OfferteAdviseur verwerkt in die gevallen niet uw persoonsgegevens en kan daarop geen invloed uitoefenen.

Als u een formulier van een Matchmakingpartner invult, zetten wij bovenaan dat formulier wie deze partij is, zodat u weet aan wie u uw (persoons)gegevens verstrekt, en eventueel met hen contact kan opnemen. Houd er rekening mee dat deze Matchmakingspartners mogelijke eigen voorwaarden hanteren voor hun dienstverlening en een eigen privacybeleid hebben. Het strekt ter nadrukkelijke aanbeveling om voorafgaande aan het verzenden van uw (persoons)gegevens hun voorwaarden en/of privacy beleid te lezen.

Hieronder volgen de gegevens van de leadgeneratoren waarmee wij werken zodat u daar eventueel contact mee kunt opnemen:

Sky dreams
 Godebaldkwartier 371 3511 DT Utrecht
www.skydreams.com
Disclaimer
Algemene voorwaarden

Bewaartermijn

OfferteAdviseur B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de tabel hieronder vindt u specifieke informatie.

Het is lastig te bepalen wanneer een dienstverlening stopt. Daarom geven wij u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang OfferteAdviseur uw gegevens bewaart.

 1. Persoonsgegevens die zijn verstrekt op basis van toestemming worden gewist zodra de toestemming is ingetrokken. Tussentijds kunnen wij de betrokkene vragen om zijn reeds verleende toestemming te bevestigen/handhaven.
 2. Administratieve persoonsgegevens en/of proces-, adviesdossiers worden minimaal gedurende 7 jaar bewaard of zoveel langer als noodzakelijk is, dan wel wettelijk verplicht is.
 3. Overige persoonsgegevens worden gedurende 1,5 jaar bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.

Beveiliging

OfferteAdviseur B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Een aantal van de technische en organisatorische maatregelen die wij hebben getroffen om onder andere het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, zijn de volgende:

 1. Onze websites maken gebruik van een beveiligde verbinding.
 2. Onze servers worden adequaat beveiligd en in de Europese Unie gehost.
 3. Wij maken gebruik van op naam gestelde accounts voor de toegang tot systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.
 4. Wij beperken het inzageniveau van de persoonsgegevens tot die personen waarvoor dit noodzakelijk is.

Cookie beleid

OfferteAdviseur B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. OfferteAdviseur B.V. gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Sinds juni 2012 is er een nieuwe wet van kracht, genaamd de Telecomwet. Deze wet stelt eisen aan het gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat in het geheugen van uw computer wordt opgeslagen. Deze bestanden kunnen niet uw computer beschadigen. Een cookie wordt alleen geplaatst indien ons systeem het nodig vindt om functionaliteiten te verbeteren.

OfferteAdviseur.nl maakt gebruik van cookies en statistieke programma’s om data over uw gebruik van de website te verzamelen. Wij gebruiken deze data voor verdere analyses om onze website te optimaliseren. Wij krijgen informatie over

 • uw computer (ip-adres),
 • uw regio,
 • uw besturingssysteeem
 • uw browser,

Hiervoor gebruiken wij het programma Google Analytics.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting.

Cookie Type Aanbieder Functie Bewaartermijn
·      _ga

·      _gid

·

Analytisch google analytics tracking Om het aantal bezoekers in de gaten te houden alsmede het surfgedrag om de website te optimaliseren maken we gebruik van Google Analytics. hierdoor kunnen we beter begrijpen waar de consument naar op zoek is. Bovendien kunnen we passende oplossingen bieden. 1 dag

Welke gegevens slaat Google op?

De volgende gegevens worden opgeslagen door Google:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Cookies die niet worden opgeslagen

Cookies die wij op uw computer plaatsen kunnen niet uw naam, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, adres, en postcode achterhalen. Wel kunnen deze gegevens in de database zijn opgeslagen in ons systeem of die van onze partner mits u een offerte-aanvraag plaatst (zie ook algemene voorwaarden).