Hoe meet ik omtrek, oppervlakte en inhoud?

We hebben het allemaal wel geleerd in de wiskundelessen, maar hoe berekent u omtrek, oppervlakte en inhoud ook alweer? De onderstaande informatie kan uw geheugen weer opfrissen en u helpen bij het uitrekenen van de exacte maten. Dit is essentieel in elk bouwproject.

Tip: de omtrek van een oppervlak wordt uitgedrukt in standaard eenheden. De oppervlakte ergens van wordt uitgedrukt in vierkante eenheden en de inhoud ergens van wordt uitgedrukt in kubieke eenheden.

Het meten van de omtrek van een rechthoek

Als u een grasveld heeft waar u een hek omheen wilt plaatsen en u wilt weten wat de omtrek ervan is, dan heeft u de lengte- en de breedtemaat nodig. Deze vermenigvuldigt u beide met 2 en u telt ze bij elkaar op. Zo weet u exact hoeveel meter hekwerk u nodig zal hebben. De berekening is het beste te demonstreren met een voorbeeld.

Uw grasveld is 10 meter lang en 6 meter breed.

2 x 10 = 20

2 x 6 = 12

Omtrek is dus 12 + 20 = 32.

Formule: (2×10) + (2×6) = 32

Het meten van de omtrek van een cirkel

Het meten van de omtrek van een cirkel is al wat moelijker. Hiervoor wordt de welbekende eenheid Pi gebruikt. Pi is eigenlijk een oneindig getal, maar hier ronden we deze af naar 3.14. Als u de omtrek van een cirkel wilt weten dan moet u eerst bepalen wat de straal (r) is. Dat doet u door de middellijn te nemen en deze te delen door 2. De straal vermenigvuldigt u met 3.14 en dat vermenigvuldigt u weer met 2. Ook hier kan een voorbeeld verduidelijking geven.

De formule: omtrek = 2 x (3.14xr).

Als de middellijn van uw cirkel 6 meter is, dan is de straal dus 3 meter. De omtrek rekent u dan in de volgende stappen uit.

3.14 x 3 = 9.42

9.42 x 2 = 18.84 meter

Het meten van de omtrek van een driehoek

Als u de omtrek van een driehoek wilt berekenen, dan zal u dit moeten doen door alle zijden bij elkaar op te tellen. Bekijkt u het volgende voorbeeld.

Zijde A = 2 meter

Zijde B = 5 meter

Zijde C = 3 meter

Omtrek driehoek = 2 + 5 + 3 = 10 meter

Het meten van de oppervlakte van een rechthoek

Als u uw grasveld niet alleen wilt voorzien van een nieuw hek, maar u wilt deze ook bezaaien, dan moet u weten hoeveel vierkante meter uw grasveld is. De oppervlakte van een rechthoek wordt berekend door de lengte te vermenigvuldigen met de breedte. De uitkomst wordt dan uitgedrukt in vierkante meters. Zo weet u exact hoeveel graszaad u moet inslaan. Het volgende voorbeeld licht dit verder toe.

Uw grasveld is 10 meter lang en 6 meter breed.

De oppervlakte is dan 10 x 6 = 60 m2

Het meten van de oppervlakte van een cirkel

Ook hier wordt er weer gebruik gemaakt van Pi en nemen we 3.14 aan als waarde. De oppervlakte van een cirkel berekent u door de straal (r) te bepalen. U vermenigvuldigt Pi met de straal en de uitkomst daarvan vermenigvuldigt u nogmaals met de straal. Dit is beter uit te leggen met het voorbeeld van boven.

R = 3 meter.

Oppervlakte cirkel is: 3.14 x 3 x 3 = 28.26 m2

De formule voor de oppervlakte van een cirkel = Pi x r x r

Het meten van de oppervlakte van een driehoek

De oppervlakte van een driehoek meet u door de basis te vermenigvuldigen met de halve hoogte. Stel uw driehoek heeft een basis van 5 meter en een hoogte van 3 meter, dan is het oppervlak van de driehoek 5 x (3 x 0.5) = 7.5 m2

Het meten van de inhoud van een kubus

Het is niet moeilijk om de inhoud van een kubus te meten. U vermenigvuldigt simpelweg de lengte met de breedte en met de hoogte en u heeft de inhoud te pakken. Stel, u wilt weten wat de inhoud is van uw woonkamer. Dan meet u eerst de lengte en de breedte en de hoogte op en vervolgens gebruikt u de volgende formule.

Inhoud = l x b x h

Lengte kamer = 5 meter

Breedte kamer = 7 meter

Hoogte kamer = 2.5 meter

Inhoud kamer = 5 * 7 * 2.5 = 87.5 m3

Het meten van de inhoud van een cilinder

Als laatste kan het nog zijn dat u de inhoud van een cilinder moet berekenen. Aangezien we hier te maken hebben met een driedimensionale cirkel gebruiken we ook hier weer Pi (3.14) en straal (r). U meet eerst de hoogte van de cilinder, vermenigvuldigt dit met 3.14, vermenigvuldigt dit met de straal en vermenigvuldigt dit wederom met de straal. Het is gemakkelijker om een voorbeeld te gebruiken.

Formule inhoud cilinder = hoogte x Pi x r x r

Hoogte = 2 meter

Straal = 1 meter

Inhoud cilinder = 2 x 3.14 x 1x 1 = 6.23 m3

1 m3 = 1000 liter, dus 6.23 m3 = 6230 liter

Heeft u een ronde vijver van 2 meter diep en 2 meter breed, dan heeft u dus 6230 liter water nodig om deze te kunnen vullen.

Vergelijk offertes

Is wiskunde nooit uw favoriete vak geweest en laat u de berekeningen liever over aan de specialisten, dan kunt u via onze vergelijkingstool direct offertes opvragen bij betrouwbare vakmensen uit uw omgeving. Deze vergelijkt u met elkaar zodat u in één oogopslag kunt zien wie de scherpste prijzen aanbiedt.

Vakspecialist nodig?

Heb jij een vakspecialist nodig voor jouw klus? Vraag dan gratis en vrijblijvend offertes op en vergelijk de prijzen. Zo kun je tot wel 40% op de kosten besparen! Vul snel het formulier in.

Gerelateerde kluswijzers

Over ons

Reactie plaatsen